Product

EKRAN

Session Recording Solution


อีคราน เป็นระบบบันทึก เพื่อตรวจจับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน แล้วทำการแสดงผลเป็นวิดีโอภาพ โดยโปรแกรมจะเริ่มทําการบันทึกภาพทันที เมื่อมีการ Remote เข้ามาจากที่ใดๆ ก็ตาม ซึ่งข้อมูลที่ถูกบันทึก สามารถนำกลับมาค้นหา คำสั่งต่างๆ เพื่อดูหรือตรวจสอบได้ ทั้งสามารถทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน หรือ ทำผิดเงื่อนไข ทำหน้าที่เหมือนมีกล้องวงจรปิดที่เครื่อง Server และ เครื่องเป้าหมาย ติดต่อ INFOSEC (Ekran Thailand)

CYBER OBSERVER

Comprehensive Cybersecurity Management


ไซเบอร์ ออฟเซิร์ฟเวอร์ เป็นเครื่องมือในการ ดู (Monitor) ตรวจสอบ(Auditor) จัดการปัญหา(Manage) ภาพรวมของอุปกรณ์ Security network ทั้งหมดที่มีในองค์กร ที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง หรือทำงานผิดพลาด หรือขาดการ Update เพื่อให้การป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์สมบูรณ์ ออกแบบมาเป็นหน้าต่างเดียว ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับ CISOs ,CIOs, และ SOC

CHECHMARX

Satatic Application Security Testing


โปรแกรมตรวจสอบ Souce code ก่อนการ Compile หรือเรียกว่า SAST (Satatic Application Security Testing) ใช้เพื่อค้นหาช่องโหว่ภัยคุกคามพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไข Code ที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือสามารถรองรับ Programing Languges ใหม่ๆและเป็นที่นิยมได้มากมาย เช่น HTML5,Ruby,PHP,JAVA,.NET และอื่นๆ พร้อมทั้งมี Plug-in ติดตั้งที่เครื่องมือเขียนโปรแกรม (IDE) ได้เช่น Visual Studio, Eclipse, IntelliJ เป็นต้น ปัจจุบันนี้ความต้องการในลักษณะนี้มีมากขึ้น และจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎต่างๆ ของมาตรฐาน หรือ Compliance เช่น PCI-DSS, HiPPA ทําให้กลุ่ม Bank, Finance หรือ Insurance ต่างๆ จําเป็นต้องมีไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Checkmarx Thailand)

Download Download

PROOFPOINT

Email Gateway (Security)


เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ Email ทั้งหมดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความสามารถของ Cloud Service ที่ช่วยให้การป้องกันปัญหาประเภท APT เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในส่วนของ Basic Features เช่น Spam, Virus, Phishing, Flooding นั้น PROOFPOINT ติดตั้งมาพร้อมกับหน้าที่หลักๆ 5 ส่วน คือความสามารถป้องกัน ProofPoint Dynamic Reputation, Spam, Virus, Zero Hour และ Search Forensic ที่สามารถช่วย Admin ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ เช่น สามารถค้นหา Log ที่ต้องการได้ภายในระยะเวลารวดเร็ว และครบถ้วนซึ่งยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีคุณสมบัตินี้ หากต้องการป้องกันข้อมูลรั่วไหลผ่านระบบ Email หรือต้องการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Multimedia นั้น PROOFPOINT ก็สามารถทําได้เช่นกัน โดยอุปกรณ์สามารถช่วยให้การกําหนดนโยบาย และการรับส่งข้อมูลขนาดใหญเ่ป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วโดยไม่ทำให้การทำงานอื่นๆ เกิดผลกระทบ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ INFOSEC (Proofpoint Thailand)

Download Download Download

CORE SECURITY


VOTIRO

Disarmer Takes Cyber Security


โวทิโร เป็นซอฟท์แวร์ที่ ช่วยปกป้องไฟล์ข้อมูล ขององค์กร จากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่มักจะฉกฉวยเอาประโยชน์ จากช่องโหว่ที่ซ่อนเร้น และ ช่องโหว่แบบ Zero Day หรือ แม้กระทั่งการฝัง malicious code ไว้ในไฟล์เอกสารต่างๆ โดยซอฟท์แวร์จะทำการปลดอาวุธ หรือ ลบ coding ที่เป็นภัยอันตรายออกจากเอกสารทั้งหมดก่อนที่จะถึงเครือข่ายของคุณ โดยยังคงเนื้อหาเดิมไว้ครบสมบูรณ์

ENSILO

Automated Endpoint Security


Automated Endpoint Security ซอฟต์แวร์ Antivirus สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ พีซี โน๊ตบุ๊ก ที่มีเทคโนโลยี Machine Learning ในการตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยไม่ใช้ฐานข้อมูล (Signature) ในการตรวจจับ จึงทำให้ Agent EnSilo มีน้ำหนักที่เบาและทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจจับ Threat รูปแบบใหม่ๆ ที่ยังไม่มี Signature ,Threat ที่มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจู่โจมและทำลายข้อมูลของเครื่องเป้าหมาย จำพวก Malware Ransomware ตัวใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด EnSilo มี Features ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับ (Detection) ป้องกัน (Protection) ตอบสนอง (Respond) ต่อภัยคุกคาม แบบ Real-Time และ ยังสามารถช่วยฟื้นฟู (Remediation) อุปกรณ์ Endpoint ให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download Download

PROOFPOINT Security Awareness Training (PSAT)

Software-based security awareness and Training solutions


ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจต่อภัยคุกคามต่างๆ เช่น การฝึกอบรมด้วยการจำลองการทำ phishing , จำลองการโจมตีของแฮกเกอร์ เป็นต้น พร้อมเรียนรู้วิธีที่จัดการปัญหาเบื้องต้น หรือ รายงานปัญหาได้ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ภายในองค์กร

Download Download